Aktuálně
Plán akcí
Třída - Modrá pastelka
Třída - Žlutá pastelka
Organizace dne
Fotogalerie
Dokumenty a formuláře
Kroužky
Jídelna
Kontakty
Sponzoři

Mateřská škola Postřižín, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz

INFORMACE O PLATBÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


ČÍSLO ÚČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY 107-8197410287/0100.

ŠKOLNÉ 660,- Kč A STRAVNÉ 640,- Kč, 680,- Kč pro děti, které v průběhu školního roku dovrší 7 let, SE HRADÍ MĚSÍČNĚ NA ÚČET ŠKOLY DO 15. V MĚSÍCI NA DANÝ MĚSÍC.

VARIABILNÍ SYMBOL PRO ŠKOLNÉ 8888+registrační číslo vašeho dítěte, do poznámky jméno dítěte.

VARIABILNÍ SYMBOL PRO STRAVNÉ 7777+registrační číslo vašeho dítěte, do poznámky jméno dítěte.

ŠKOLNÉ NEHRADÍ DĚTI V POSLEDNÍM ROCE PŘED POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU, DĚTI S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ OPĚT HRADÍ.

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO JE 2X ROČNĚ, POPRVÉ V DRUHÉ POLOVINĚ MĚSÍCE ÚNORA A DRUHÉ KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU NA PŘELOMU MĚSÍCE ČERVENCE A SRPNA.

PROSÍM O POZORNOST PRO PLATBY NA LETNÍ PRÁZDNINOVÉ MĚSÍCE (ČERVENEC, SRPEN), KDY V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ÚPLATA NA ŠKOLNÉM A STRAVNÉM UPRAVUJE.

---------------------------------------------------------------------------------

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 VYBÍRÁME VYÚČTOVATELNOU ZÁLOHU NA ŠKOLNÍ AKCE, KTERÁ ČÍNÍ NA POLOLETÍ 800,- Kč.

PRO 1. POLOLETÍ JE ČÁSTKA 800,- Kč SPLATNÁ DO 15. 9. 2016.

PRO 2. POLOLETÍ JE ČÁSTKA 800,- Kč SPLATNÁ DO 15. 2. 2017.

 
ČÁSTKU UHRADÍTE NA ÚČET ŠKOLY POD VARIABILNÍM SYMBOLEM REG.ČÍSLO VAŠEHO DÍTĚTE, DO POZNÁMKY JMÉNO DÍTĚTE, ŠKOLNÍ AKCE.

VYÚČTOVÁNÍ PROBĚHNE KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU NA PŘELOMU MĚSÍCE ČERVENCE A SRPNA..

Vložil: Rajterová Petra,  22.08.2016 v 20:14:32

Zpět


 


.: This side is © Michal Novák 2014, All rights reserved :.